ESIC begär att Valve omprövar sitt beslut om avstängningar från CS:GO

Home » ESIC begär att Valve omprövar sitt beslut om avstängningar från CS:GO

Esports Integrity Commission (ESIC) har begärt att Valve ”justerar sina sanktioner” efter överklagan mot ytterligare avstängningar som resultat av en utredning gällande utnyttjandet av en CS:GO-bug under live streams.

ESIC sa att de fått två överklaganden den 5 juli från två olika spelare, Alessandro ”Apoka” Marcucci och Nicholas ”Guerri” Nogueira.

Apoka och Guerri var två av 37 tränare som stängts av efter att utredningen om åskådarbuggen påbörjades i september 2020. Utredningen kom fram till att 37 tränare hade utnyttjat buggen som uppstått i CS:GO:s spectator-läge.

Utredningen avtäckte tre variationer av spectator-buggen – statisk, tredjeperson, och free roam. Samtliga variationer tillät spelare eller tränare att se delar av kartan som de inte vanligtvis skulle kunna se, i olika grad.

Samtliga överträdare fick ett visst ESIC-avdrag som straff för deras inblandning. Hur pass stora avdragen var stod i relation till hur många gånger personen hade utnyttjat buggen.

Spelutgivaren Valve – som inte är en ESIC-medlem – implementerade då egna sanktioner som avgjorde hur många stora evenemang som en spelare eller coach kunde missa baserat på de avdrag som ESIC gjort.

Överklaganden från de påverkade argumenterade dock att Valves sanktioner bestod av de som redan utfärdats av ESIC.

Även om det noterades att överklaganden gjorts utanför fönstret för överklaganden sa ESIC att de extra sanktionerna från Valve hade

”förvrängt de tänkta effekterna av ESIC:s sanktioner så pass att de inte längre var proportionsenliga eller av den omfattning som ESIC avsett när de ursprungliga sanktionerna fastställdes och utfärdades.”

Som resultat av överklagan har ESIC:s beräkningar som användes för att avgöra sanktionerna förändrats. ESIC sa att de hade kommunicerat detta till Valve – som inte har någon skyldighet att följa förändringen. De lade även till att det svar de fick från Valve tydde på att utgivaren inte var mottaglig.

”ESIC har delat med sig av resultaten till Valve i hopp om att utgivaren justerar sina sanktioner i linje med de nya uträkningarna, men Valves svar tyder på att de inte kommer att göra några ändringar”, stod det i utlåtandet. ”Även om detta är ett fall för Valve att avgöra har ESIC bett Valve om att omvärdera sin ståndpunkt.”

I maj i år beslutade ESIC att utfärda ytterligare 97 avdrag till lika många spelare efter att de upptäckt fler fall då buggen utnyttjats.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *