Villkor

Home » Villkor

Dessa villkor beskriver regler och bestämmelser för användning av coolsport.se webbplats, som finns på https://coolsport.se.

Genom att komma åt denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte använda coolsport.se om du inte godkänner alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning och alla avtal: “Kund”, “Du” och “Din” hänvisar till dig, personen som loggar in på denna webbplats och följer företagets villkor. “Företaget”, “Osselves”, “Vi”, “Våra” och “Oss”, avser vårt företag. “Fest”, “parter” eller “oss” avser både klienten och oss själva. Alla villkor avser erbjudandet, acceptansen och betalningskravet som krävs för att genomföra processen med vårt bistånd till Kunden på det mest lämpliga sättet för det uttryckliga syftet att tillgodose Kundens behov avseende tillhandahållande av Bolagets angivna tjänster, i enlighet med och omfattas av gällande lag i Nederländerna. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och/eller han/hon eller de, anses vara utbytbara och därför hänvisa till samma.

Cookies

Vi använder cookies. Genom att komma åt coolsport.se godkände du att använda cookies i enlighet med coolsport.se sekretesspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användarens information för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att göra det möjligt för vissa områden att göra det lättare för människor som besöker vår webbplats. Några av våra partner/reklampartners kan också använda cookies.

Licens

Om inte annat anges äger coolsport.se och/eller dess licensgivare immateriella rättigheter för allt material på coolsport.se. Alla immateriella rättigheter förbehålls. Du kan komma åt detta från coolsport.se för ditt eget personliga bruk underlagt begränsningar i dessa villkor.

Du får inte:

 • Publicera material från coolsport.se
 • Sälj, hyr ut eller underlicensiera material från coolsport.se
 • Reproducera, kopiera eller kopiera material från coolsport.se
 • Omfördela innehåll från coolsport.se

Delar av denna webbplats ger användare möjlighet att lägga upp och utbyta åsikter och information inom vissa delar av webbplatsen. coolsport.se filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte synpunkter och åsikter från coolsport.se agenter och/eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter hos den person som publicerar sina åsikter och åsikter. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, är coolsport.se inte ansvarigt för kommentarerna eller för eventuellt ansvar, skador eller utgifter som orsakats och/eller lidits till följd av användning och/eller publicering av och/eller utseende av kommentarerna på denna webbplats.

Coolsport.se förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och ta bort alla kommentarer som kan anses olämpliga, stötande eller orsakar brott mot dessa villkor.

Du garanterar och representerar att:

 • Du har rätt att lägga upp kommentarerna på vår webbplats och ha alla nödvändiga licenser och samtycken för att göra det;
 • Kommentarer invaderar inte någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör någon tredje part;
 • Kommentarerna innehåller inte något förtalande, förtalande, kränkande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är ett intrång i integriteten;
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att begära eller marknadsföra affärer eller anpassa eller presentera kommersiell verksamhet eller olaglig verksamhet.

Du beviljar härmed coolsport.se en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera dina kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänkar till vårt innehåll

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Statliga myndigheter;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Onlinekatalogdistributörer kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra listade företag; och systemövergripande ackrediterade företag utom att begära ideella organisationer, välgörenhetscentra och välgörenhetsinsamlingsgrupper som kanske inte länkar till vår webbplats.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt innebär sponsring, godkännande eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar inom ramen för länkande parts webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • allmänt kända konsument- och/eller affärsinformationskällor;
 • dot.com community -webbplatser;
 • föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer;
 • distributörer online;
 • internetportaler;
 • redovisnings-, advokat- och konsultföretag; och utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle få oss att se negativt till oss själva eller till våra ackrediterade företag; (b) organisationen inte har några negativa poster hos oss; (c) nyttan för oss av synligheten av hyperlänken kompenserar frånvaron av coolsport.se; och (d) länken är i samband med allmän resursinformation.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt innebär sponsring, godkännande eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar inom ramen för länkande parts webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till coolsport.se. Ange ditt namn, ditt organisationsnamn, kontaktinformation samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser från vilka du tänker länka till vår webbplats och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länk. Vänta 2-3 veckor på svar.

Godkända organisationer kan länka till vår webbplats enligt följande:

 • Genom att använda vårt företagsnamn; eller
 • Genom att använda den enhetliga resurssökaren som är länkad till; eller
 • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som är länkad till det är meningsfullt i sammanhanget och formatet på innehållet på länkande parts webbplats.

Ingen användning av coolsport.se -logotyp eller andra konstverk kommer att tillåtas för att länka frånvarande varumärkeslicensavtal.

iFrames

Utan föregående godkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor som på något sätt förändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Innehållsansvar

Vi kommer inte att hållas ansvariga för innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla påståenden som stiger på din webbplats. Inga länkar ska visas på någon webbplats som kan tolkas som kränkande, grovt eller kriminellt, eller som kränker, på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller annan kränkning av tredje parts rättigheter.

Integritet

Läs sekretesspolicyn

Förbehåll av rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon särskild länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att ta del av dessa villkor och dess länkningspolicy när som helst. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats godkänner du att vara bunden till och följa dessa länkningsvillkor.

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är kränkande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men vi är inte skyldiga eller så eller att svara dig direkt.

Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte dess fullständighet eller riktighet; vi lovar inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Varning

I den utsträckning som tillåts av tillämplig lag utesluter vi alla utfästelser, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;
 • begränsa någon av våra eller dina skulder på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller
 • utesluta något av våra eller dina skulder som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

The limitations and prohibitions of liability set Begränsningarna och förbuden mot ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) styra alla skulder som uppstår under ansvarsfriskrivningen, inklusive skulder som uppstår i kontrakt, i skadestånd och för brott mot lagstadgad skyldighet.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls gratis kommer vi inte att vara ansvariga för förlust eller skada av någon art.