Ann Cleeves

Home » Ann Cleeves

Ann Cleeves böcker har översatts till 20 språk, och blivit bestsellers i Tyskland och Skandinavien. Hennes Vera Stanhope-romaner har blivit till TV-serien Ett fall för Vera och hennes Jimmy Perez-romaner har blivit till TV-serien Shetland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *