Vad får Man Göra på Balkongen?

Coronaviruset har fått många att stanna hemma och den annalkande sommaren lockar allt fler att tillbringa allt mer tid på balkongen.

Coronaviruset har fått många att stanna hemma och den annalkande sommaren lockar allt fler att tillbringa allt mer tid på balkongen. På en balkong som aktieägaren besitter får man leva normalt, vilket inkluderar olika saker.

Någon inreder ivrigt, någon annan grillar och ordnar kanske balkonggrillfester för några personer. En tredje går ut och röker med jämna mellanrum. Eftersom människorna för närvarande tillbringar mer tid hemma lägger man lättare märke till vad grannen gör.

Något som någon trivs med, kan kanske irritera grannen. Vad allt får man då göra på balkongen och vad kan husbolaget förbjuda?

Rökning

Rökning är i princip tillåtet på en balkong som besitts av aktieägaren. Till skillnad från vad som gäller för husbolagets gemensamma balkonger kan husbolaget inte förbjuda rökning på balkonger i aktieägarnas besittning enbart med husbolagets ordningsregler. Däremot kan rökning förbjudas på balkonger i aktieägarnas besittning genom att ta in en bestämmelse om det i bolagsordningen.

För att denna bestämmelse ska kunna fogas till i bolagsordningen krävs dock att alla aktieägare med balkong samtycker.

Ett annat alternativ är att ansöka om rökförbud hos kommunens hälsoskyddsmyndighet. Då ska förbudet sökas för alla balkonger som besitts av aktieägare där förhållandena för hur röken sprider sig är identiska.

Beslut om att ansöka om rökförbud kan fattas med ett majoritetsbeslut på bolagsstämman. Aktieägare och boende i lägenheter med balkong ska höras inför den bolagsstämma som beslutar om ansökan om förbud. Rökförbudet som utfärdas av myndigheten är i princip avsett att gälla permanent.

Grillning och störande ljud

Det är tillåtet att grilla på balkongen förutsatt att det är brandsäkert. En engångsgrill anses till exempel inte som brandsäker eftersom den jämställs med öppen eld. Då kan husbolaget eller räddningsmyndigheten förbjuda grillning.

Ett kategoriskt grillförbud på balkongen är emellertid problematiskt eftersom husbolaget inte effektivt kan ingripa i grillandet om säkerhetsanvisningarna följs. I stället för att förbjuda kan husbolaget gärna ge de boende anvisningar om hur man grillar på ett brandsäkert sätt och uppmana till att ta hänsyn till grannarna när man grillar.

Om grillfesterna eller andra sammankomster på balkongen drar ut till sent på natten och förekommer ofta kan de störa grannarna.

Man bör ta hänsyn till de tider då det ska vara tyst i husbolaget och god praxis är att informera grannarna om de mest högljudda festerna i förväg. Om det ständigt förekommer fester eller annars högljutt liv på balkongen, i synnerhet nattetid, kan husbolaget ingripa i det i sista hand genom förfarandet för att ta en lägenhet i besittning.

Ändringsarbeten

En aktieägare har rätt att utföra ändringsarbeten i en lägenhet han eller hon besitter. Även om det hör en balkong till lägenheten har aktieägaren en mer begränsad rätt att göra ändringar på balkongen eftersom ändringarna kan påverka byggnadens fasad. Rätten till ändringar på balkongen begränsar sig i praktiken till balkongens golvbeläggning och balkongräckets insida.

Om en aktieägare till exempel vill byta golvbeläggningen på balkongen ska han eller hon anmäla om ändringsarbetet till bolaget i förväg och se till att golvets vattenisolering, som hör till bolagets ansvarsområde, inte skadas. Däremot kräver ändringsarbeten som förutsätter att hål eller genomföringar görs i väggkonstruktionerna lov av bolaget i och med att bolaget svarar för väggkonstruktionerna.

Bolaget överväger med beaktande av aktieägarnas likabehandling om det ger lov till ändringar av detta slag eller inte. Bolaget kan till exempel besluta att förbjuda ändringsarbeten som påverkar utseendet på byggnadens fasad, som markiser och parabolantenner.

Leave a Reply

Your email address will not be published.