Sköt om din Fastighetsplacering, Delta i Bolagsstämman

Under de senaste åren har fastighetsplacering blivit allt vanligare. För att lyckas med en investering i en aktielägenhet krävs dock allt som ofta lite tid och möda. Omsorgsfulla fastighetsplacerare deltar i bolagsstämman, var det är möjligt att delta i husbolagets beslutsfattande gällande t.ex. fastigheternas och byggnadernas skötsel och husbolagets ekonomi.

Under rådande undantagsförhållanden överväger säkert flera fastighetsplacerare ändå att utebli från bolagsstämman. De fastighetsplacerare som äger flera lägenheter i olika bolag kan med skäl tycka att risken för att coronaviruset sprids blir för stor, om de deltar i varje bolagsstämma.

Ingen borde dock behöva välja mellan att följa myndighetsbeslut och -rekommendationer, eller att utöva sina rättigheter som aktionär.

Det är trots allt fullt möjligt för husbolagen att skjuta upp ordinarie bolagstämman, som enligt lag ska ordnas före utgången av juni månad. Husbolaget kan även tillåta deltagandet i bolagsstämman på distans. Det är enligt lag t.ex. möjligt att låta aktionärerna ta ställning till bolagsstämmoärenden i förväg per post eller e-post.

Aktielägenheten bildar en stor del av mångens förmögenhet. Hur bra husbolaget sköts och hur dess pengar används torde således vara av stort intresse för aktionärerna. För att kunna påverka bör man delta i bolagsstämman, var de viktigaste besluten fattas.

Det kan t.ex. vara av stor betydelse vem som sitter i husbolagets styrelse. Styrelsen ansvarar bl.a. för att förvaltningen av fastigheten och byggnaderna är väl organiserad, samt ansvarar för att medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt. Som styrelseledamot kan man alltså ha en konkret inverkan på hur bra bolagets byggnader och ekonomi sköts, vilket har en stor betydelse för en fastighetsplacerares intäkter, särskilt i längden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.