Skall du Ingå Ett Hyresavtal

Hösten är en aktiv hyresavtalstid. Oberoende om hyresvärden är en person eller ett bostadsbolag gäller samma regler i hyresavtalet.

Det är viktigt att hyresavtal ingås och ändras skriftligen. Färdiga avtalsblanketter finns på bokhandel samt nätbutiker. Avtalet skall vara tydligt och entydigt och det skall innehålla en förteckning över alla bilagor. Bilagor får inte heller strida emot innehållet av kontraktet eller lag.

När man ingår ett hyresavtal är det högt rekommenderat att på samma gång göra en konditionsgranskning till utrymmet och anteckna alla observationer. Granskningen från förra hyresförhållandet fungerar samtidigt som bra grund för följande avtal.

Ett hyresavtal är tidsbestämd eller gäller tills vidare. Avtalet gäller tills vidare om inte något annat har avtalats. Om hyresavtalet inte har ingåtts skriftligen, anses det vara i kraft tills vidare.

Hyressäkerhet och försäkring

Hyresvärden borde avtala om skälig säkerhet som ställs med tanke på en eventuell skada om en avtalspart inte uppfyller sina förpliktelser. Säkerheten står som försäkring för hyra samt omsorgsfull vård av lägenheten. Säkerheten skall inte vara högre än tre månaders hyra.

Hyresgästen borde alltid ha en hemförsäkring. Hyresvärden kan ha försäkringen som ett villkor för avtalet. Med en liten kostnad kan man lätt öka säkerheten i boende samt täcka skador i lösöre som kan uppkomma vid olycksfall.

Att uppmärksamma

Före man ingår ett hyresavtal borde hyresvärden undersöka kommande hyresgästens kreditupplysningar. Det kan spara från många otrevliga händelser.

Ett tydligt hyresavtal innehåller också tydliga villkor för hyresförhöjning. Otydliga villkor är inte giltiga och hyresförhöjningen kan inte göras ensidigt.

I fall hyresvärden vill införa speciella villkor i avtalet (så som rökförbud eller husdjursförbud) skall alla villkoren med grunder stå i själva avtalet.

God hyressed

På ett bostadshyresavtal tillämpas lagen om hyra av bostadslägenhet. Lagen innehåller rättigheter och skyldigheter för både hyresvärden och hyresgästen. Ytterligare har en del organisationer, Finlands Fastighetsförbund inberäknat, tillsammans utformat God hyressed som fungerar som en bra grund för ett fungerande hyresavtal.

Syftet med god hyressed är att bidra till att skapa ett problemfritt och fungerande hyresförhållande, ge råd i hur hyresförhållandet sköts och hur det avslutas på rätt sätt. Vi i föreningen rekommenderar att man i ett hyresförhållande tillämpar God hyressed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.