Poetiskt hotellprojekt i kulturmiljö

När Erkka Hirvonen, verkställande direktör, för fyra år sedan fick höra att Borgå stad skulle sälja byggnaden höll han som bäst på att bekanta sig med flera hotell utomlands för att hitta ett hotellprojekt att driva.

I Borgå alldeles i porten till gamla stan renoveras som bäst det så kallade Valtimohuset till vad som endast kan beskrivas som ett mycket intressant hotell. Den gedigna byggnaden är en gammal bankbyggnad och fyller ett helt kvarter längs med Krämaregatan.

Eldsjälar bakom projektet är bröderna Erkka och Arttu Hirvonen.

– När jag för fyra år sedan fick höra att Borgå stad skulle sälja byggnaden höll jag som bäst på att bekanta mig med flera hotell utomlands för att hitta ett hotellprojekt att driva, säger Erkka Hirvonen, verkställande direktör.

Möjligheten att komma över ett inhemskt projekt med så pass goda förutsättningar var en chans han inte kunde missa. Tillsammans med brodern började han utveckla projektet och inledde arbetet med att hitta finansiärer. Det framtida hotellet är nu i privat ägo. Bakom står en grupp på sju stycken likvärda finansiärer dit också bröderna Hirvonen hör.

Resebranschen lockade från unga år

Erkka Hirvonen har redan från unga år verkat inom resebranschen. Till en början arbetade han vid den av familjen Hirvonen drivna Rudom gård i Lappträsk. Efter restonomstudier reste han utomlands för att lära sig mer om hotellvärlden. Allt som allt blev det en tolv års sejour i Dubai.

– I tio år har jag haft drömmen om ett eget hotell och har gjort allt för att lära mig mer om hur man kan utveckla ett projekt på bästa sätt, säger han.

I början av sommaren 2019 skrevs köpebrevet. Själva rivningsarbetet av interiören påbörjades i januari 2020 och i början av maj 2021 skall hotellet stå klart för att ta emot gäster.

Med sina 56 rum, stora allmänna lokaliteter, vardagsrum samt kök och bar kommer hotellet att göra ett avtryck inom den östnyländska resebranschen. Tillgängligt skall också vara konferens- och mötesrum samt ett minispa som skall finnas på vindsvåningen. Målsättningen är att hotellet skall bli som en upplevelse för besökarna och en plats där man alltid känner sig som hemma.

– Jag vill att hotellet som koncept skall utmana traditionella uppfattningar om hur ett hotell skall vara, säger han.

Verksamhetens röda tråd lockade från unga år

Den röda tråden för verksamheten är att ett besök skall motsvara känslan man får av att komma hem till goda vänner.

– För att stöda det här gör vi allt för att hitta nya lösningar för hur olika funktioner inom hotellet fungerar. Gästerna skall exempelvis inte behöva köa i receptionen och hotellets nycklar skall också fungera som en app via telefonen utan att fysiska nycklar används om kunden så vill, säger Hirvonen.

Tanken är att kunna sälja ett paket i vilket det förutom övernattningar också hör Borgåregionen och den unika miljön i gamla stan.

Byggnadens och interiörens renovering skall hedra byggnadens nationalromantiska ursprung från år 1912.

– Inspiration för inredningen och den stämning vi vill skapa i hotellet har vi fått från vår närhistoria och den litet lantliga stämningen som förr rådde i Borgå, säger Hirvonen.

Rudom gård inspirerar

En stor inspirationskälla för honom har varit uppväxten på Rudom gård och dess inredning med gamla möblemang samt mycket trämaterial. Det här kommer också att synas i rummen som alla är inredda med högklassiga möbler gjorda av några av de bästa inhemska möbelsnickarna.

– För att låta tillverka möbler har vi använt hundratals meter av gamla golvplankor som jag hittade på Rudom gård. Vi har också en hel del höstörar därifrån som vi kommer att använda i inredningen, säger han.

En del av det som fanns i byggnaden har man återanvänt så som exempelvis badrumsdörrar.

Som inredningsarkitekt för projektet verkar Joanna Laajisto. Hirvonen beskriver henne som en av topparna i sin bransch.

För den som blir nyfiken på hur hotellet kommer att bli går det snart att ansöka om att få bli testgäst där. Hirvonen konstaterar att det är ett bra sätt att få reda på hur besökare upplever platsen. Betalningen består av att efter besöket utförligt redogöra för upplevelsen. Mer information finns på webbsidan www.runohotel.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published.