Månadens intervju: Inom språkcoaching är tala guld

Strunta i grammatikfelen, våga tala. Det är språkcoachen och företagaren Anders Holms tips till den som vill lära sig kommunicera på ett annat språk.

För tolv år sedan, som ung Hanken-studerande, började Anders Holm undervisa i svenska vid en global språkskola i Helsingfors. Ganska snart märkte han att språkcoaching var hans nisch. Tanken på ett eget företag formades.

År 2011 startade han ProTalk vars idé är att ta språkinlärning steget vidare från det traditionella. Målgruppen är businessmän och -kvinnor vid stora och medelstora företag som vill ha coaching i att tala svenska, finska, engelska eller ryska enligt egna utmaningar och behov.

– Vår uppgift är att sporra, främja och inspirera dessa proffs att använda sig av och dra nytta av sina språkliga färdigheter i affärssammanhang. Det vi jobbar med är helt enkelt språkligt självförtroende, säger Anders Holm.

Enligt honom är vi i Finland ofta rädda för att begå misstag.

– Det är också det första vi ingriper i – var inte rädd för grammatikfel. Det viktigaste är att du vågar tala och blir förstådd.

Älskar sitt jobb

Språk är en rikedom och en styrka med vilken många dörrar öppnas också inom affärsvärlden. Får man tro Anders finns det inga hopplösa fall då det gäller språkinlärning.

– Med de rätta verktygen och med en bra inställning kan vem som helst lära sig eller förbättra sina språkkunskaper. Mitt mantra är dock att skriftliga färdigheter inte nödvändigtvis innebär att man vågar tala ett språk – och kommunikation är ju den viktigaste uttrycksformen, speciellt inom affärsvärlden. Det finns heller inga grammatikaliska genvägar till att lära sig behärska ett språk i dess genuina sociala mening– tala och känn språket i stället!

Vad motiverar dig i ditt jobb?  

– Jag älskar mitt jobb – varje dag. Jag motiveras av mina kunders lyckanden och den feedback vi får. Enligt kunderna handlar det inte bara om att vi hjälper med att tala ett annat språk – vi inspirerar och uppmuntrar dem också. Därför känns coachingen snäppet mer givande än lärande.

Leave a Reply

Your email address will not be published.