Månadens intervju: Allt lättare att välja ekologiskt

Hör du till dem som gärna äter ekologiskt? Det ökade utbudet varor gör att högtider såsom påsken numera utmärkt går att fira i ekotappning.

Ägg är en av de verkligt stora produkterna inom eko. Och även om köttutbudet annars kan vara lite klent är tillgången på ekologiskt producerat lammkött rätt bra. Kvarg, citroner, memma… allt går att få ekologiskt. Någon gång har jag också lyckats hitta ekochokladägg i butiken, säger Marja-Riitta Kottila, verksamhetsledare för föreningen Pro Luomu.

Större utbud

Medan en del länder har specialbutiker är försäljningen av ekoprodukter i Finland i stor utsträckning koncentrerad till dagligvaruhandeln.

– Det är stället där människor i dag både köper och hittar ekologiska varor. Om det tidigare bara fanns en ost finns det numera många ostar att välja mellan, även om utbudet varierar från butik och ort, säger Marja-Riitta Kottila.

Hennes egen erfarenhet av branschen är lång. På 1990-talet jobbade hon för Finfood luomu som grundades då Finland gick med i EU och ekoproduktionen ökade explosionsartat. Hon har också disputerat om växelverkan mellan ekokedjans olika aktörer och varit med och startat Pro Luomu som jobbar för främjandet av ekovaror både inom produktion och konsumtion. Föreningen grundades 2011 och är i dag en etablerad del av den inhemska matsektorn.

Ligger i tiden

Att marknaden är växande gör att ekobranschen väcker intresse. Finländska ekoprodukter går i dag även på export vilket gynnar utbudet på hemmamarknaden.

– Aldrig tidigare har det väl heller diskuterats så mycket om saker som är viktiga ur ekobranschens synvinkel – djurens välmående, miljö och klimat. Människor har börjat fundera över sina konsumtionsval vilket är bra för ekobranschen, säger Marja-Riitta Kottila.

Vad motiverar dig i ditt jobb?

– Även om mycket gått framåt finns det fortfarande mycket kvar att utveckla. Ekomatens andel av marknaden är fortfarande liten. Utöver mycket arbete finns det också många möjligheter. Forskningen kring olika produktionsmetoder har gått framåt vilket kommer att föra med sig kunnande och förbättringar som gynnar hela branschen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.