Köpuppdragen vinner terräng inom bostadsmarknaden

Låt mäklaren vaska fram dolda pärlor och hitta ett hem som motsvarar de egna förväntningarna. I synnerhet då det gäller de mest efterfrågade bostadsområdena är köpuppdrag en tjänst som ökar i popularitet.

Att anlita en mäklare då man vill sälja sin bostad har varit det traditionella inom finländsk bostadshandel. Nu ökar också det motsatta, det vill säga anlitandet av en mäklare då man vill köpa bostad.

– Många uppskattar den service som det omfattar och jag tror att köpuppdragen kommer att fortsätta öka, åtminstone i de större städerna och på områden där efterfrågan på bostäder är större än utbudet, säger Aktia Fastighetsförmedlings mäklare Lars Lindroos.

Kollegan Heidi Illman, mäklare vid Aktia Fastighetsförmedling även hon, är inne på samma linje.

– När antalet bostäder på marknaden är litet är man som köpare redo att ta till alla metoder som finns för att hitta en lämplig bostad. En orsak till att köpuppdragen blivit fler är säkert också att bostadsköparna blivit mer medvetna om att den möjligheten finns, säger hon.

Många uppskattar den service som det omfattar och jag tror att köpuppdragen kommer att fortsätta öka.

Inget att förlora

Köpuppdrag, eller förmedling av köp, ingår i de serviceformer som Aktia Fastighetsförmedling erbjuder.

En typisk kund kan vara någon som sökt bostad en längre tid utan att hitta något som passar. En annan orsak till att välja köpuppdrag kan vara tidsbrist eller att man bor på annan ort eller utomlands och av den anledningen vare sig har tid eller möjlighet att själv ägna sig åt bostadsjakt. Ytterligare en orsak till att välja köpuppdrag kan vara tillgången till den expertis som en professionell mäklare står för och den möjlighet det ger att  försäkra sig om att man gör ett så bra köp som möjligt.

Det ena tillvägagångssättet utesluter inte heller det andra påpekar Heidi Illman.

– Det finns kunder som följer med vad som erbjuds på den allmänna bostadsmarknaden och går på visningar och sedan utöver det också anlitar köpuppdragstjänsten via oss, säger hon.

Som kund och bostadsköpare har man inget att förlora i och med att köpuppdragstjänsten är gratis om inga lämpliga objekt kan erbjudas.

Enkelt och bekvämt

Processen inleds med uppgörandet av ett skriftligt avtal där mäklare och kund bland annat kommer överens om arvode och där köparen preciserar sina önskemål. Ofta gäller önskemålen saker som på vilket område bostaden ska vara belägen, antal kvadratmeter och rum.

– De flesta har också någon form av budget för var bostaden får kosta, säger Lars Lindroos.

Som mäklare har man användning av sina kontakter och sin lokalkännedom. Arbetsmetoder som ofta ger bra resultat och aktiverar potentiella försäljare är annonsering i lokaltidningar och utskick till husbolag som kan tänkas intressera köparen.

Bland de bostadsägare som tar kontakt är det vanligt att man funderat på att sätta sin bostad till försäljning men av olika orsaker inte tagit steget.

– Alla vill inte nödvändigtvis sälja via allmän försäljning, säger Lars Lindroos.

För säljaren blir processen bekväm och enkel då man i princip får en färdig köpare serverad på bricka.

– Man behöver inte ställa i ordning bostaden för fotografering och visningar och gå igenom hela försäljningskarusellen. Till fördelarna för säljaren hör också att det är köparen som betalar förmedlingsavgiften, säger Heidi Ilman.

Tid att tänka efter

Förutom möjligheten att bjuda på lägenheter som kanske annars inte skulle komma till försäljning ser Lars Lindroos ur köparens synvinkel också fördelar med den betänketid man har som ensam köpkandidat.

– På områden där bostadsutbudet är knappt blir det ofta hård tävlan om de objekt som kommer till försäljning. Genom köpuppdrag kommer man åt bostäder som motsvarar ens önskemål, samtidigt som man har mer tid att överlägga då man inte behöver tävla med andra och lägga in bud direkt efter en visning. Om man exempelvis vill renovera hinner man ta reda på vilka möjligheter som finns till det, säger han.

Leave a Reply

Your email address will not be published.