En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde.

I Sverige kallas liknande lösningar seniorlån och det är ett sätt att beskriva vad det handlar om. Meningen är alltså inte att man ska slarva bort den förmögenhet som man jobbat ihop under en livstid, utan det är fråga om att ha en möjlighet att utnyttja sin fasta egendom för större engångsutgifter eller för att dryga ut pensionen.

– Det finns många som hela livet skött sin ekonomi väl och jobbat för att betala bort sin bostadsskuld. Vid pensioneringen är man visserligen skuldfri, men märker att pensionen med nöd och näppe räcker till. Kommer det en situation som kräver mer pengar är bufferten ofta för liten, berättar Oscar Taimitarha, regiondirektör för Aktia i Helsingfors och Vanda

– En bostad kräver regelbundet både mindre och större renoveringar. Det är vanligt att bostadsaktieägaren tar kostnaderna för dessa renoveringar som en bolagsskuld och betalar av på dem genom finansieringsvederlag till husbolaget. Det här innebär ofta att de fasta månatliga utgifterna för boendet ökar markant och att pensionen inte vill räcka till för alla behov. Det är här det omvända bostadslånet kommer in och ger en möjlighet att minska dina månatliga utgifter. Istället för husbolagets lån, tar du ett eget lån och bestämmer själv vad du önskar betala per månad, förklarar Camilla Karlberg som är regiondirektör för Aktia i Esbo-Hangö.

Det finns många överraskande situationer där man kan behöva extra kassaflöde t.ex. om du behöver ett medicinskt ingrepp, till exempel en höftoperation, kan du lösgöra pengar för att gå till privatläkare och undvika långa köer.

– Det omvända bostadslånet är ett utmärkt sätt att förbättra livskvaliteteten. Om du vill resa och njuta av livet kan du dra nytta av den förmögenhet som är bunden till din bostad och samtidigt göra din ekonomi mer flexibel, klargör Oscar Taimitarha.

– Många vill också kunna stöda barn och barnbarn ekonomiskt t.ex. genom att ge en gåva eller ett förskottsarv. Nyttan av gåvan kan vara betydligt större när den ges som penninggåva i ett skede när den behövs som bäst, exempelvis vid köp av första bostad, än som ett arv långt senare.

– Det finns även situationer där man trivs och vill bo kvar i sitt nuvarande hem, men man vet att man inom 5-10 år vill byta till mera lämpligt seniorboende. Kanske man har hittat sitt kommande hem, till exempel en mindre bostad med hiss och egen parkering, och med ett omvänt lån investerar redan nu. Lägenheten kan ju hyras ut tills man själv flyttar in.

– Det finns mycket ovetskap om de omvända bostadslånen eller att pensionärer kan ansöka om bolån, därför vill vi nu bredda vetskapen.

Det är ett sätt att ge sig själv flera nya ekonomiska möjligheter, säger Oscar.

Aktias experter. Camilla Karlberg, regiondirektör för Esbo-Hangö­ och Oscar Taimitarha, regiondirektör för Helsingfors och Vanda, berättar om möjligheten att ta ett sk. omvänt bolån för olika ändamål.

Kulturell fråga

I Finland har vi traditionellt haft en stark kultur där vi vinnlagt oss om att betala bort lån möjligast effektivt. För många ligger en stor stolthet i att lämna en skuldfri bostad efter sig och man vill inte lämna skulder till följande generation. Fullt så här svartvitt är det ändå inte.

  Vad gör man sedan då man betalat bort alla skulder men samtidigt har en pension som inte riktigt räcker till löpande kostnader, för att inte tala om allt det trevliga man som pensionär skulle ha tid för? De flesta barn vill nog att föräldrarna ska kunna unna sig att njuta av pensionärslivet och ha möjlighet att vid behov köpa t.ex. hemtjänster för att trygga vardagen i det egna hemmet längre, säger Camilla.

– Folk lever längre idag, vi är friskare och barnen har redan hunnit få en god ekonomi själva. Man behöver nödvändigtvis inte ens tänka på att lämna efter sig en skuldfri bostad till eventuella arvingar, poängterar Oscar.

– Det är helt okej att ta ett lån trots att man är pensionär. Världen förändras. Det är också en bra lösning att slå ihop många små lån till ett lån för att få koll på sina månatliga utgifter, kortkrediter är även lån, konstaterar Camilla.

Det omvända bostadslånet används för att göra livet lättare för dagens seniorer, som i regel skött sin ekonomi bra. Man äger givetvis sin bostad som förr, trots att man kanske belånat en del av den.

– Det vanliga är att man tar ett lån vars storlek är klart under hälften av bostadens värde. Det omvända bostadslånet fungerar bäst på en aktielägenhet eftersom de är lättast att värdera och realisera. Vi tar inte sommarstugor som säkerhet för omvända bostadslån, förklarar Oscar.

Aktias omvända bostadslån är ett tydligt och enkelt sätt att utnyttja din nuvarande bostadsförmögenhet

Sälja eller betala bort

Det är bra att ha en skuldfri bostad men du bör också ha en realistisk ekonomisk möjlighet att ta hand om egendomen och renovera vid behov, säger Oscar.

Lånet kan givetvis betalas bort i vanlig ordning då möjlighet finns. Vanligtvis betalar man enbart ränta på det omvända bostadslånet och då tiden är inne säljs lägenheten och lånet betalas tillbaka.

– Det finns inga standardlösningar. Kundens ekonomi och förutsättningar är grunden till allt. Vi gör upp en unik plan skräddarsydd enligt varje enskild­ kund, säger Camilla.

– Till mötet på banken tar många med sig ett barn eller barnbarn. Det här tycker jag är mycket bra, så man har någon att diskutera saken med inom familjen­, säger Oscar.

 


Fakta om omvänt bostadslån

Lånetiden är 10 år och lånebeloppet kan vara till och med hälften av värdet på din bostad. Du kan förhandla om lånet efter 10 år vid behov.

Under lånetiden betalar du bara räntorna.

Kom överens om ett möte och gå igenom­ din situation med vår eko­nomiska råd­givare. Vi skräddarsyr en individuell­ lösning till dig för att uppnå dina egna målsättningar.

Exempel på omvänt bostadslån

Minska dina månatliga boendekostnader, betala bort nuvarande bolagslån med ett omvänt bostadslån.

Omvänt bostadslån ……………………………… 80.000 €

Lånetid  ………………………………………………… 10 år

Betalningsrat *  …………………………. 93 € / mån

Ränta  ……………………………. Referensränta Euribor 12 (notering 12.4.2019-0,112% + kundmarginal 1,5%)

Aviseringskostnad    ………………………………. 2,30 € / mån

Expeditionsavgift   …………………………………… 800 €

* Under lånetiden betalar du bara räntorna.

Den effektiva räntan för det omvända bostadslånet och det totala beloppet som ska betalas räknas med antagandet att krediten är 80 000 euro, kredittiden är tio år, räntan är 12 mån. Euribor + 1,50%, aviseringskostnad 2,30€/månad och expeditionsavgift 800 euro. Den effektiva räntan är 1,68 % (räknad 12.4.2021) och det totala beloppet som ska betalas är då 86 971 euro.

Ändring av de antagna värdena kan ge ett annat slutresultat bl.a. för totalbeloppet som återbetalas, betalningsrater och effektiv ränta. Exemplet är inte en låneoffert som är bindande för banken.

Leave a Reply

Your email address will not be published.