Eftertraktade Tölö Kräver Rappa tag av Bostadsköparen

I samarbete med Aktia Fastighetsförmedling

Charlotta Ahlström från Aktia fastighetsförmedling. Harri Eklund från Aktia fastighetsförmedlning

Sett till bostadsmarknadens prisutveckling kan Tölö beskrivas som ett stabilt område.

– Det har inte förekommit några plötsliga prisökningar, som till exempel i Berghäll, utan priserna har stigit jämnt hela tiden, säger Aktia Fastighetsförmedlings mäklare Harri Eklund.

Tittar man på statistik för bostäder i alla storleksklasser låg snittpriset i fjol på 6 829 euro per kvadratmeter. Fram till juni i år hade snittpriset stigit till 6 873 euro.

Delar man upp statistiken enligt bostadsstorlek har snittpriset för ettor och tvåor i år stigit med knappt 100 euro till cirka 7 200 euro. Ökningen för större lägenheters del har varit omkring 170 euro. Snittpriset för bostäder med tre rum och uppåt ligger för tillfället på drygt 6 500 euro per kvadratmeter.

Topeliusgatan i Tölö.

Korta försäljningstider

Priserna för större bostäder har stigit klart vilket kan ses som ett tecken på ökad efterfrågan. Tittar man på statistiken har de större bostäderna också haft en kort försäljningstid, säger Aktia Fastighetsförmedlings mäklare Charlotta Ahlström.

Efterfrågan på större bostäder tror hon kan ha att göra med trenden där många barnfamiljer väljer att bo kvar i staden.

Det gör att bottenplanen i bostäderna som säljs är viktig. Det ska finnas möjlighet till flera sovrum, säger hon.

Förutom familjer lockar Tölö också de mindre hushållen.

För egen del har jag sålt många små bostäder, ettor och tvåor. De som köper dem är singelhushåll eller par, medan de större bostäderna främst intresserar familjer, säger Harri Eklund.

Oavsett bostadsstorlek har handeln på området dragit bra i år.

De flesta objekt säljs på under en månad. Det gäller visserligen inte bara Tölö utan hela innerstaden, säger Eklund.

Mycket som lockar

Det finns mycket som bidrar till Tölös dragningskraft. Allting finns nära – service, skolor, sjukvård, parker, idrott och kultur. Man rör sig lätt till fots men också med spårvagn och buss.

Arkitekturen på området är otroligt fin. Det finns många gamla hus med intressant historia, säger Charlotta Ahlström.

Tölö är ett eftertraktat område. Det har ett gott namn om sig vilket har betydelse när folk ska köpa bostad, säger Harri Eklund.

Något inom den aktuella stadsutvecklingen som kunde tänkas påverka läget på marknaden finns inte inom synhåll då också arbetena på Mechelingatan börjar vara på slutrakan.

Gatuarbeten hör till saker som kan märkas av i att det går lite mindre folk på de allmänna visningarna. De privata visningarna påverkas ändå inte och det är den vägen som de flesta bostäder säljs, säger Harri Eklund.

Handel året om

Bostadsmarknaden i Tölö skiljer sig från många andra områden i det hänseendet att aktivitet råder i stort sett året om.

Vanligtvis brukar man utgå ifrån att fastighetshandeln mattas av och blir tystare under sommarmånaderna, men det gäller inte för Tölös del. Förra sommaren var i princip lika livlig som andra tider på året, säger Charlotta Ahlström.

Har ni några tips till den som funderar på att sälja eller köpa bostad i Tölö?

Är man ute efter att köpa en bostad lönar det sig att ha ett lånelöfte från banken när man börjar gå på visningar. Annars finns risken att bostaden man är intresserad av säljs framför näsan på en. Att vara snabb i vändningarna är alltid bra men i synnerhet när det är fråga om Tölö, säger Harri Eklund.

Som säljare kan förväntningen att priset ska stiga leda till att man drar ut på försäljningsbeslutet.

Om anledningen till att sälja är att man tänkt köpa en större bostad skulle jag ändå säga att det inte lönar sig att vänta på högre priser. Mellanpengen blir i stort sett densamma ändå. Stiger värdet på bostaden man tänkt sälja stiger också priset på bostaden man tänkt köpa, säger Eklund.

Charlotta Ahlström råder till realism vid prissättningen.

Genom rätt prissättning lockar man flera potentiella köpare. Det lönar sig att vara i kontakt med Aktia Fastighetsförmedlings mäklare som känner till området och kan hjälpa med att värdera bostaden rätt.

Snittpriset för bostäder i Tölö

2018

6 829 euro per kvadratmeter

2019

6 873 euro per kvadratmeter

Tölö historia

Tölö var ursprungligen en by i forna Helsinge socken.

Ännu i mitten av 1800-talet var Tölö obebott med undantag av glest utspridda mindre arrendegårdar och militärens förrådslokaler och kaserner.

Till de första invånarna i Tölö hörde ryska soldater som efter avtjänad värnplikt slog sig ner som trädgårdsodlare eller köpmän.

Under senare hälften av 1800-talet fick Tölö en ställvis tät bebyggelse på villatomter som utarrenderades av staden. En del tomter bebyggdes med hyreskaserner av trä för arbetarbefolkningen.

År 1898 ordnades en arkitekturtävling för Tölö. Vinnarna Gustaf Nyström och Lars Sonck gjorde stadsplanen som antogs 1906. Med den vidtog uppförandet av stenhusbebyggelse.

Under perioden 1910–1930 var Främre Tölö stadens största byggnadsområde. Arkitekturen karaktäriseras som senjugend, 20-talsklassicism och tidig funktionalism.

Utbyggnaden av Bortre Tölö inleddes på 1930-talet då de funktionalistiska idealen tagit över. Bortre Tölö utgör i dag Finlands enhetligaste stadsområde i funktionalistisk stil.

Källor: Uppslagsverket, Finland, Wikipedia m.fl.

Leave a Reply

Your email address will not be published.