Dricksvatten Enkelt, Från Sjö Och Hav

Tillgången till rent vatten kan vara ett problem på många håll – på stugan, i skärgården, i torra klimat runt om i världen. Esboföretaget Solar Water Solutions har vunnit pris för sitt soldrivna reningsverk som i stort sett gör vatten som vatten till drickbart på ett enkelt, prisvärt och klimatvänligt sätt.

Ett soldrivet vattenreningsverk var valet också för designerparet Aleksi Hautamäki och Milla Selkimäki som på egen hand håller på att omvandla tidigare obebyggda Skjulskäret i Skärgårdshavet utanför Kimitoön till sitt alldeles egna paradis.

Eftersom ön är rätt liten, cirka 2 hektar, är det ganska osannolikt att man skulle få bra dricksvatten ur en borrbrunn utan att också ha någon form av filtreringssystem. Med tanke på transporter skulle borrandet bli både dyrt och besvärligt, säger Aleksi Hautamäki.

Eftersom ön inte har elektricitet kändes ett vattenreningsverk som drivs av solenergi som det mest logiska alternativet.

Förutom reningsverket består systemet på Skjulskäret av en 300-liters tank som samlar upp det renade vattnet. Paret är så här långt mer än nöjt med sin investering.

Vattnet har räckt till för normalförbrukning och anläggningen går rätt tyst. Också underhållet har visat sig vara enkelt.

Energisnålt och effektivt

Solar Water Solutions är ett finländskt familjeföretag grundat 2015. Affärsidén med soldrivna vattenreningsverk bygger på en innovation av Heikki Pohjola och har utvecklats i mångårigt samarbete med Aalto-universitetet.

Utgångspunkten är enkel – finns det vatten går det att göra det drickbart. Det må sedan gälla hav, sjöar, floder eller förorenade borrbrunnar med vatten av odrickbar kvalitet. Förutom bakterier renas vattnet från saker som blåalger, mikroplaster och läkemedelsrester.

Själva reningen baserar sig på omvänd osmos som är en beprövad metod. Användningen av solenergi i vattenreningssammanhang har däremot varit ett knepigt kapitel eftersom omvänd osmos kräver ett jämnt vattentryck. Det som gör företagets vattenreningsverk unika är en patenterade mekanisk teknik som med ventilers hjälp håller trycket jämnt, även under molniga dagar.

Förutom att vara klimatvänliga och energisnåla är enheterna lätta att använda och underhålla. De är flyttbara och skalbara enligt kundens behov, startande från en produktionskapacitet på 25 liter per timme till 7 000 liter per timme.

Förutom solenergi kan de vid behov även drivas med el från nätet eller en generator på ett energisnålt sätt. Produktionen av 25 liter vatten i timmen drar 140 watt, vilket ungefär motsvarar ett par energieffektiva glödlampor.

Lämplig lösning för skärgården. Soldriven vattenrening var valet också för byggprojekt på Skjulskäret.

Stor marknad

Företagets huvudkontor finns i Esbo där reningsverken också tillverkas. För några år sedan öppnade man en testanläggning i Förenade Arabemiraten, ett land där 80 procent av dricksvattnet i dag produceras av saltvatten och mycket utvecklingsarbete därför pågår för att ta fram solenergibaserade vattenreningsmetoder.

Om att finländska stugägare inte är den enda grupp i behov av energisnåla vattenreningsmetoder berättar att ungefär två miljarder människor i dag i någon form beräknas påverkas av bristen på sötvatten. Klimatförändringarna förväntas göra läget värre.

Företagets reningsverk har också spridits ut på världen genom olika biståndsprojekt.

I till exempel Kenya producerar en av Solar Waters vattenreningsenheter för tillfället vatten åt 700 bybor.

Esboföretaget Solar Water Solutions Antti Pohjola, Toni Korttila, Anna Pohjola och Tommi Kari fick motta Rädda Östersjön-priset under båtmässan.

Prisbelönat

Under sin snart femåriga existens har företaget redan hunnit få en hel del uppmärksamhet och prisbelönas. Ett pris som känns extra bra är Rädda Östersjön-priset som delades ut i samband med Båtmässan i februari i år.

Plastflaskor och förpackningar är en av de största utmaningarna både för Östersjön och marina miljöer globalt, konstaterade tävlingsjuryn i sin prismotivering. Förutom minskad konsumtion av vatten på flaska och plastavfall minskar det soldrivna reningsverket också behovet av vattentransporter, vilket också det i sin tur bidrar till en minskad miljöbelastning.

Vi vill uppmuntra till att producera vattnet lokalt, på glesbygden där det saknas el, eller kanske direkt vid den egna stugstranden, säger företagets vd Antti Pohjola

Lätt att använda

SolaRO-enheternas rengöringsmetod baserar sig på omvänd osmos som avlägsnar salt från råvattnet och drar bort olika föroreningar.

Enheterna använder aktivt kol och UV-ljus för efterbehandling vilket säkerställer en god smak och 100-procentig renhet.

Vatten som renats ur Östersjön har av Livsmedelssäkerhetsverket Evira godkänts som dricksvatten av hög kvalitet.

Enheterna fungerar på solenergi. Hur många solpaneler som behövs beror på enhetens storlek. Alla enheter kan vid behov också drivas med el eller batterier.

Användningen är enkel. Enheterna är helautomatiska och behöver inte justeras. Även filtren och membranen är mycket lätta och snabba att byta ut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.